Umwana wese agomba kurererwa mu muryango kandi akareranwa impuhwe

Kuri uyu wa 13/9/2018 mu cyumba k'inama hope house hateraniye inama ya ba Malayika Murinzi

Iyi nama yateguwe n'inama y'igihugu y'abana ifatanyije n'umushinga wa HOPE AND HOME FOR CHILDREN.Ikaba yitabiriwe n'abasanzwe ari ba malayika barinzi ndetse n'abandi babyifuza baturutse mu mirenge yose igize akarere ka Nyamagabe.

Muri iyi nama bongeye gusobanurirwa Marayika murinzi uwo ariwe ko ari umubyeyi wabyaye cyangwa utarabyaye urera umwana badafitanye isano y'amaraso cyangwa igihango akamurera nkuwe bwite.

Ibyo ariko bishoboka iyo amuhawe hakurikijwe amategeko kandi akiyemeza kumurera adategereje inyungu runaka ahubwo akabikora kubera umutima w'impuhwe.

Muri iyi nama kandi banasobanuriye abari aho inshingano y'amalayika murinzi n'ibyiciro byabo bajyamo bakurikije igihe bashobora kumarana umwana ndetsen'umwana yakiriye uko ameze(ufite ubumuga cyangwa muzima).

Aha kandi banasobanuriwe ibyo Malayika murinzi agomba kuba yujuje nko kugira ubushake n'ubushobozi, kuba abanye neza n'umuryango we ndetse n'abaturanyi,ari inyangamugayo kandi adakurikiranywe n'amategeko,kuba yarasezeranye biciye mu mategeko kandi akaba afite byibura imyaka 25 aterengeje 60.

Inama y'uyu munsi yari iyo kubasobanurira, bakazanabagenzura,hanyuma bagatoranyamo ababishoboye koko.

Nkuko abasanzwe aribo babitanzemo ubuhamya,babikoze nta mikoro ahambaye bafite ,ariko ubu bishimiye ibyo bagezeho kuko bahaye ubuzima abana bari mukaga none ubu bakaba bitwa ababyeyi kandi bujukuruje.

Share Button